Tri kiến 01

Nếu vào một buổi sáng mở mắt thức dậy, Con thấy người này kì cục, người kia kì cục thì thực ra Con cũng kì cục y như họ vậy. Vì những gì Con thấy chính là ảnh của mình nhưng vì không đủ duyên nên chưa hiển lộ. Còn họ đủ duyên nên đã và đang hiển lộ.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *