Tri kiến 04

Sự thật mãi mãi vẫn sẽ luôn là sự thật cho dù không một ai biết đến sự thật đó ! Vậy tại sao Con lại luôn đòi phải đấu tranh để bảo vệ và phơi bày sự thật ? Khi Con cố gắng bảo vệ sự thật lúc đó Con cứ ngỡ động cơ của Con là vì sự thật, nhưng thật ra là do Tâm Con đang bám chấp vào sự thật hay nói cách khác là Tâm Con đang bị trói buộc vào sự thật và đó chính là lý do khiến cho Tâm Con vọng động.
~ Lobsang Phelgyal – 04 ~

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *