Tri kiến 05

Tất cả sự vật và hiện tượng, ngay cả cuộc sống của con trong thế gian này cũng đều là tương đối. Nếu con muốn tìm cái tuyệt đối trong thế gian này là điều không thể. Chỉ khi nào con hiểu rõ điều này nên tâm không mong cầu, không vọng động thì con sẽ đạt được tri kiến tuyệt đối.
~ Lobsang Phelgyal 05 ~

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *