Tri kiến 07

Muốn thoát khỏi đau khổ, giải thoát khỏi luân hồi, Con không cần phải bỏ nơi này để tìm đến một nơi đặc biệt nào khác, mà khổ đau có thể được diệt tận ngay trong thân tâm này, giải thoát có thể đạt ngay trong đời này. Thân tâm này của Con vốn có sẳn tiềm năng thành tựu nguồn hạnh phúc tối thượng. Con có bao nhiêu khả năng để đau khổ thì Con có bấy nhiêu khả năng để hạnh phúc, Con có bao nhiêu năng lực để chìm đắm trong luân hồi sinh tử thì Con có bấy nhiêu năng lực để được giải thoát niết bàn, Chỉ cần Con chọn đúng con đường, đúng phương pháp, hợp căn cơ, rồi ra công nổ lực tu trì, Con sẽ tới được bờ giải thoát giác ngộ.
~Lobsang Phelgyal 07~

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *