Tri kiến 10

Trong cuộc sống con cứ lầm tưởng là mình đã từng buông xả, nhưng thực ra con chưa bao giờ thực hành pháp buông xả cả, mà do con hết nắm giữ cái này lại nắm giữ cái khác, do nắm giữ quá nhiều cái nên chúng chỉ tạm thời thay thế chổ cho nhau ở trong tâm con thôi chứ thực sự chưa bao giờ chúng được con buông xả. Do vậy nên nhiều khi con cứ mãi loay hoay buông những cái mà con từng nắm giữ và rồi con lại nắm giữ những cái mà mình ngỡ đã từng buông.
~Lobsang phelgyal 10~

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *