Tri Kiến 21

Trong tu tập, con đừng so sánh điểm yếu của con với điểm mạnh của người khác vì như thế con sẽ dễ dàng sanh tâm tự ti, và cũng như vậy con đừng so sánh điểm mạnh của con với điểm yếu của người khác vì như thế con sẽ dễ sanh tâm kiêu mạn, mà tự ti hay kiêu mạn đều là chướng ngại và nó sẽ ngăn cản sự tiến tu của con.
~Lobsang Phelgyal 21~

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *