Tri Kiến 22

Trong tu tập bất kì ai mang đến những chướng ngại cho mình con phải biết rằng họ là người tử tế nhất, vì họ đem đến cơ hội cho con tu tập hạnh an nhẫn và nhờ thế mà con mau chóng thành tựu bồ đề, nếu con không nhận ra thì cơ hội hiếm có này sẽ mất đi.
~Lobsang Phelgyal 22~

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *