Tri Kiến 24

Con đừng bao giờ than vãn về cách mà người khác đã đối xử với mình như thế nào mà con hãy xem lại cách mà mình đã đối xử với họ ra sao. Vì người khác đối xử với con ra sao thì đó là nghiệp của họ, nhưng con đối xử với họ thế nào thì đó lại là nghiệp của con.
~Lobsang Phelgyal 24~

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *