Tri Kiến 25

Trong cuộc sống nếu con biết chấp nhận thực tại con sẽ là người hạnh phúc và hạnh phúc này sẽ là nền tảng cho những hạnh phúc khác được sanh khởi, và cũng như thế nếu con không biết chấp nhận thực tại con sẽ bị đau khổ và đau khổ này cũng sẽ là nền tảng cho những đau khổ khác tiếp nối sanh khởi.
~Lobsang Phelgyal 25~

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *