Tri Kiến 26

Nếu con kiên trì trong việc đem lợi ích đến cho vô lượng chúng sanh, thì vô lượng thiện căn sẽ phát sinh từ tâm chân chánh này và chúng sẽ tiếp tục được tăng trưởng bất luận là con đang trong trạng thái tỉnh thức hay ngủ nghỉ.
~Lobsang Phelgyal 26~

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *